Längd: 34 minuter 50 sekunder

Varje nytt ”moment” i sexakten ska kräva samtycke - vilka effekter får nya lagen?

Veckans Juridik


Varje nytt ”moment” i en sexakt kräver att deltagarnas frivillighet ”kommer till uttryck” genom en aktiv handling. Annars blir det kriminellt. Även den som är oaktsam kan straffas. Detta enligt det konkreta lagförslag som nu ligger på regeringens bord.

Medverkande
Chefredaktör, Dagens Juridik
Justitieråd Högsta domstolen
Generalsekreterare, Advokatsamfundet
Överåklagare

Senaste videor