Längd: 43 minuter 16 sekunder

Slöja på jobbet och skolämnen i strid med elevers tro - hur stor plats får religionsfriheten ta?

Veckans Juridik


Abortvägran, religiös klädsel på arbetsplatsen och obligatorisk skolundervisning som står i konflikt med elevernas religiösa tro. Religionsfriheten är en absolut rättighet enligt svensk grundlag. Men vad händer när det krockar med verkligheten – och hur stort utrymme borde den egentligen få.

Gäster i Veckans Juridik är:

Martin Mörk – chef för processenheten,
Diskrimineringsombudsmannen

Hans Ingvar Roth – professor i mänskliga rättigheter,
Stockholms universitet

Kavot Zillén – jur. dr i medicinsk rätt, Stockholms
universitet

Programledare är Dagens Juridiks chefredaktör Stefan
Wahlberg
.

Medverkande
Chefredaktör, Dagens Juridik
Chef för processenheten, Diskrimineringsombudsmannen
Jur.dr i medicinsk rätt, Stockholms universitet
Professor i mänskliga rättigheter, Stockholms universitet

Senaste videor