Längd: 36 minuter 2 sekunder

Skiljeförfarande - Johan Munck, Annette Magnusson, Börje Leidhammar

Veckans Juridik


I studion finns Högsta domstolens tidigare ordförande Johan Munck, advokaten och professorn Börje Leidhammar och Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts generalsekreterare Annette Magnusson.

Regeringen vill vässa reglerna för skiljeförfarandet i Sverige - någonting som har blivit den svenska juridikens stora exportframgång.

Men varför räcker det inte med de allmänna domstolarna för att tillgodose de civilrättsliga behoven? Varför behövs privata, och dessutom slutna, alternativ? Och borde höga domare få "extraknäcka" som skilemän?

I somras kom Högsta domstolen med sitt uppmärksammade pleniavgörande som visade att Sveriges system med både skattettillägg och åtal för skattebrott var ett brott mot Europakonventionen för mänskliga rättigheter - och det så kallade "dubbelbestraffningsförbudet", principen om "ne bis in idem".

Resningsmålen rullar på och nyligen aktualiserades frågan om principen inte också borde gälla till exempel rattfyllerister som redan har fått sitt körkort indraget.
I studion:
Johan Munck, fd ordförande Högsta domstolen
Börje Leidhammar, advokat och professor
Annette Magnusson, generalsekreterare, Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut

Medverkande
Chefredaktör, Dagens Juridik

Senaste videor