Längd: 34 minuter 59 sekunder

Sharia i svensk domstol – HD prövar om svensk eller iransk lag ska gälla äktenskapskontrakt

Veckans Juridik


Efter sju års processer har Högsta domstolen beslutat att pröva om svensk eller iransk lag ska gälla vid så kallad Mahr – ett islamiskt äktenskapskontrakt. Vad innebär andra kulturers influenser för svensk rättstillämpning? Vilka krav ställer det på advokater och domare? Och var går gränsen för när ett främmande lands lagar kan, får och ska tillämpas i Sverige?

Gäster i Veckans Juridik är:

Fredric Renström – advokat, Lindskog Malmström Advokatbyrå

Alexandra Lyckman – advokat, Insulander Lindh Advokatbyrå

Martin Weyler – rådman, Solna tingsrätt

Programledare är Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg

Medverkande
Chefredaktör, Dagens Juridik
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå
Rådman, Solna tingsrätt
Advokat, Insulander Lindh Advokatbyrå

Senaste videor