Video empty

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

Sakframställning - Del 2


Att övertyga domaren 1: Sakframställning

Del 2:

Sakframställningens syfte och disposition

Lagtext

Sakframställningen
med hänseende på mottagaren

Sakframställningens
syfte & disposition

Skriftlig
resp. muntlig sakframställning

Medverkande
Expert inom processrätt

BG Institute e-Learning

Senaste videor