Video empty

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in

Sakframställning - Del 1


Att övertyga domaren 1: Sakframställning

Del 1:

Rättens sammansättning och allmänna utgångspunkter

Kurspresentation/introduktion
Rättens sammansättning – en eller tre domare

  • Styrande faktorer
  • Parts övervägande
Lagstiftarens tanke
  • Parterna samtycker
  • Parterna är oense
Allmänna utgångspunkter

Medverkande
Expert inom processrätt

Senaste videor