Längd: 26 minuter 8 sekunder

Rätt att köra över lagrådet gång på gång - Justitieministern om kritiken

Veckans Juridik


Regeringen har vid flera tillfällen gått emot lagrådets kritik av deras lagförslag. Det har i efterhand visat sig vara "helt nödvändigt" säger justitieminister Morgan Johansson, gäst i Veckans Juridik Valspecial.

Enligt en kartläggning från Dagens Nyheter har lagrådet granskat 534 lagförslag från den här mandatperiodens start. Mer än hälften av lagförslagen har fått anmärkningar, 45 lagförslag har fått hård kritik varav 13 stycken har avfärdats helt.

- I allmänhet förändrar vi våra lagförslag i enlighet med de synpunkter som lagrådet har. Samtidigt finns det i en del fall saker och ting som man måste göra ändå.

Morgan Johansson exemplifierar med ID-kontrollerna i samband med flyktingkrisen.

- Lagrådet avstyrkte ID-kontroller och menade att det inte skulle ha någon betydelse för situationen.

- Nu i efterhand så har det visat sig att det var helt nödvändigt.

Men i många sammanhang handlar det om kritik som är på en rent rättsstatlig nivå av typen "legalitetsprincipen sätts ur spel om den här lagstiftningen drivs igenom". Hur är tanken att det ska fungera praktiskt i domstolarna när rikets högsta jurister avfärdat lagarna?

- Om du tänker på samtyckeregleringen? För de var ju där de hade en sådan invändning. I propositionen vi gick med till riksdagen lade vi till en skrivning om vad domstolarna ska beakta när det gäller den bedömningen. Vi förändrade faktiskt lagförslaget just efter kritiken från lagrådet.

Morgan Johansson vill poängtera att lagrådet inte bara ifrågasatte just samtyckeregleringen.

- Man avstyrkte ju också straffskärpningen för de grova våldtäkterna, man avstyrkte oaktsamhetsbrott. Man ifrågasatte också om det överhuvudtaget behövdes en ny straffrättslig reglering och där får jag nog säga att jag inte håller med.

Det låter som att du går i polemik med juridiken, som att det vore en politisk motståndare. Upplever du det så?

- Ibland gör man olika bedömningar om vilken effekt olika lagar ger och ID-kontrollen var en sådan. Ibland gör man olika bedömningar om vad man behöver göra för att komma åt olika samhällsproblem, grovt vapenbrott och samtyckesregleringen var en sådan. Det är så samspelet mellan regering och lagråd är, och ska vara.

Du får kritik från tillexempel professor Joakim Nergelius när det gäller den här typen av syn på lagrådet som att det vore en politisk motståndare, "det här är inget som man kan köra över som politiker", vad säger du till dina kritiker?

- För det första så väger lagrådets yttrande alltid tungt. För det andra så är historien full av exempel på där politiken har gått emot lagrådet, där man gjort det med goda skäl.

- Lagrådet var en gång i tiden emot att avskaffa dödsstraffet,  kvinnliga domare, semesterlagen, det kommunala skatteutjämningssystemet på 90-talet som har fungerat utmärkt i 20 år.

- I de allra fall då vi fått synpunkter lagrådet så har vi gått lagrådet till mötes men så finns det enskilda exempel där man gjort andra bedömningar. Då är det trots allt så att det är regering och riksdag som stiftar lag och då ska riksdagen väga in om det finns lagrådskritik i sin prövning, det är ju så systemet fungerar.

Medverkande
Chefredaktör, Dagens Juridik
Justitieminister (S)
Journalist, Dagens Juridik

Senaste videor