Längd: 31 minuter 11 sekunder

Professorer sågar utvecklingen av svensk rättspolitik – ”extrem ökning av hårdare straff”

Veckans Juridik


Partiernas krav på straffskärpningar är många, det kan konstateras när det blivit dags att summera utfrågningarna i Veckans Juridik Valspecial. Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi saknar en debatt om effekten straffskärpningarna. Bo Wennström, proffesor emeritus i rättsvetenskap lyfter fram att det är tveksamt om straffskärpningarna faktiskt kommer leda till just skärpta straff.


- Det har skett en extrem ökning av hårdare straff under de senaste regeringarna, de är antagligen ett historisk rekord. Frågan är när man sätter stop, när det är nog, säger Henrik Tham, professor emeritus kriminolog vid Stockholms universitet.

- Partierna har även i ganska stor uträckning släppt frågan om hårdare tag har någon effekt över huvud taget, man bara säger att man ska ha straffskärpningar. Ser man generellt så kan forskningen inte se att höjda straff ger mindre brottslighet, det kan finnas lite på marginalen men den sammanlagda insikten är att det inte ger de resultaten, fortsätter Tham

Bo Wennström professor emeritus i rättsvetenskap vid Uppsala universitet ifrågasätter om det partiernas förslag på straffskärpningar faktiskt kommer leda till skärpta straff.  

- Man ser att de (partierna red. Anm.) har varit helt inriktade på att gå in i straffskalorna och försöka ändra. Jag tror inte att man bara kan göra det. 

- Om man nu vill ha skärpta straff så måste man gå djupare. Det finns exempelvis en presumtion mot straff i brottsbalken och den måste man nog titta på om man vill göra något åt saken. 

Medverkande
Chefredaktör, Dagens Juridik
Professor emeritus i rättsvetenskap, Uppsala universitet
Journalist, Dagens Juridik
professor emeritus i kriminologi, Stockholms universitet

Senaste videor