Längd: 38 minuter 33 sekunder

Politisk symbolhandling eller nödvändig juridik - borde Barnkonventionen bli svensk lag?

Veckans Juridik


När Stefan Löfven tillträdde som statsminister lovade han att FN:s Barnkonvention skulle bli svensk lag. I mars i år presenterade Barnrättighetsutredningen sitt förslag på hur detta skulle kunna gå till. Kritiken har dock varit hård och remissinstanserna splittrade. Borde Barnkonventionen bli svensk lag?

Gäster i Veckans Juridik är:

Pernilla Leviner – docent i offentlig rätt och biträdande chef för Barnrättscentrum, Stockholms universitet

Anita Linder – lagman vid Kammarrätten i Stockholm

Fredrik Malmberg – barnombudsman

Anne Ramberg – generalsekreterare för Advokatsamfundet

Programledare är Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg.

Medverkande
Chefredaktör, Dagens Juridik
Generalsekreterare, Advokatsamfundet
Barnombudsman
Lagman, Kammarrätten Stockholm
Docent offentlig rätt och bitr chef Barnrättscentrum, Stockholms universitet

Senaste videor