Längd: 31 minuter 45 sekunder

Om kriget kommer sätts juridiken ur spel - staten tar över egendom och grundlagar upphör att gälla

Veckans Juridik


Om Sverige hamnar i krig eller krigsfara sätts stora delar av den vanliga juridiken ur spel. Straffen för brott höjs, grundlagsfästa rättigheter försvinner och staten kan lägga beslag på privat egendom för försvaret. Hur god är egentligen Sveriges beredskap – rent juridiskt?

Gäster i det första säsongsavsnittet av Veckans Juridik är:

Marika Ericson - jurist och forskare, Försvarshögskolan

Jenny Deschamps-Berger - statsvetare och enhetschef, Försvarshögskolan

Erik Wennerström - jur. dr. expert på konstitutionell nödrätt och generaldirektör för Brå 

Programledare är Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg.

Medverkande
Chefredaktör, Dagens Juridik
Statsvetare och enhetschef på Försvarshögskolan
Jur.dr. och Generaldirektör Brå
Jur.kand och doktorand i militärteknik på Försvarshögskolan

Senaste videor