Längd: 24 minuter 36 sekunder

MP: "Vår rättspolitik är mer positiv" - men partiet vill bli tuffare

Veckans Juridik


Miljöpartiets vill vara ”lika hårt mot brottslighet som mot miljöförstöring” enligt språkröret Gustav Fridolin - samtidigt har partiet aldrig profilerat sig inom rättsfrågor. Partiets rättpolitisk talesperson, Mats Pertoft är gäst i Veckans Juridik Valspecial.


- Särskilt nu när vi har sett ökning av brott så är det klart att brottspolitiken även blir i centrum för Miljöpartiet. Vi kan ju inte acceptera att demokratin och vårt samhälle förstörs, det är inte acceptabelt, lika lite som det är acceptabelt att miljöbovar förstör vår värld.  

Hur rimmar det här med att ni har haft en låg profil i just frågor kring lag och ordning?

- Miljöfrågor har varit så prioriterade helt enkelt.

- I den här situationen nu menar vi att vi måste vara tuffa. Särskilt mot den organisade brottsligheten vi måste vara tuffare.

Har ni varit kortsiktiga tidigare, kanske lite naiva…?

- Brottsligheten har ju inte hotat vårt samhälle på samma sätt som det gjort de sista åren, otryggheten har ökat betydligt och det måste vi som förtroendevalda ta på allvar. Vi har till exempel mycket större behov hos polisen.

Mats Pertoft kritisera dock andra partier som han menar svartmålar Sverige.

- Tyvärr är det så och att det finns andra partier som vill svartmåla verkligheten. Situationen är allvarlig men vi måste också fokusera på de positiva utvecklingarna och lära oss av dem.

Han hänvisar till sin tid som kommunalråd i Södertälje, en stad drabbats hårt av kriminalitet.

- Där har jag sett tydligt, särskilt de två sista åren ungefär, att polisen vunnit den här kampen, trängt tillbaka den organisade brottsligheten men att det inte är någon snabb historia. Det är envist, grundligt polisarbete som sker varje dag. De erfarenheterna skulle användas mycket mer i Göteborg, Malmö, Rinkeby och så vidare.

Hur skiljer sig Miljöpartiets rättspolitik från andra partier?

- Jag tror att vår rättspolitik är mer positiv. Vi satser väldigt mycket på skolan, socialtjänsten, på det förebyggande samtidigt som vi också är beredda att satsa rejält på polisen. Tyvärr är det många partier som idag bara pratar om den repressiva sidan, nämligen poliser och tvångsåtgärder. 

Medverkande
Chefredaktör, Dagens Juridik
(mp) vik vice ordf justitieutskottet
Journalist, Dagens Juridik

Senaste videor