Längd: 31 minuter 46 sekunder

Mänskliga rättigheter - Elisabet Fura, Clarence Crafoord, Jan Thörnhammar

Veckans Juridik


"Om svensk domstol tillämpar Europakonventionen så slipper Sverige fler fällningar i Europadomstolen"

Är Sverige världsmästare på mänskliga rättigheter? De senaste två åren har den svenska staten fällts sex gånger i Europadomstolen. Och hur gick det till när Europakonventionen intog den plats i svensk rättstillämpning som egentligen borde ha fyllts av vår egen grundlag för länge sedan?

I studion:
Elisabet Fura: chefs-JO och f d domare i Europadomstolen för mänskliga rättigheter
Jan Thörnhammar: en av de advokater som har fått Sverige fällt flest gånger i Europadomstolen – bland annat när Sverige förra året fälldes för sin skatteindrivning.
Clarence Crafoord: vd för Centrum för rättvisa som förra året var med och fick Sveriges fällt i det så kallade ”smygfotograferingsmålet”.

Medverkande
Chefredaktör, Dagens Juridik

Senaste videor