Längd: 29 minuter 45 sekunder

"Många ombud är inte kompetenta" - om juridiken kring flyktingsituationen

Veckans Juridik


Kan människor som av humanitära skäl hjälper flyktingar att söka asyl straffas som människosmugglare? Hur fungerar den svenska utlänningslagen i den situation som råder? Och har de advokater och andra jurister som åtar sig uppdrag som ombud för de asylsökande tillräcklig kompetens?

Veckans Juridik tar den här gången avstamp i den pågående flyktingsituationen och juridiken kring denna.
 
Gäster i studion är:
Åsa Carlander Hemingway – enhetschef, Migrationsrättsenheten, Migrationsverket
Madelaine Seidlitz – jurist, Amnesty International
Linn Öst Nori – advokat och delägare, Stockholms Asylbyrå
 
Programledare är Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg.

Medverkande
Chefredaktör, Dagens Juridik
Enhetschef, Migrationsrättsenheten, Migrationsverket
Jurist, Amnesty International
Advokat och delägare, Stockholms Asylbyrå

Senaste videor