Längd: 29 minuter 45 sekunder

"Många ombud är inte kompetenta" - om juridiken kring flyktingsituationen

Veckans Juridik


Kan människor som av humanitära skäl hjälper flyktingar att söka asyl straffas som människosmugglare? Hur fungerar den svenska utlänningslagen i den situation som råder? Och har de advokater och andra jurister som åtar sig uppdrag som ombud för de asylsökande tillräcklig kompetens?

Veckans Juridik tar den här gången avstamp i den pågående flyktingsituationen och juridiken kring denna.
 
Gäster i studion är:
Åsa Carlander Hemingway – enhetschef, Migrationsrättsenheten, Migrationsverket
Madelaine Seidlitz – jurist, Amnesty International
Linn Öst Nori – advokat och delägare, Stockholms Asylbyrå
 
Programledare är Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg.

Medverkande
Chefredaktör, Dagens Juridik
Enhetschef, Migrationsrättsenheten, Migrationsverket
Jurist, Amnesty International
Advokat och delägare, Stockholms Asylbyrå

Veckans Juridik

Senaste videor