Längd: 39 minuter 36 sekunder

Lyssnar myndigheter och politiker på JO och JK - eller är den svenska granskningsmakten för svag?

Veckans Juridik


"För att makten inte skall kunna missbrukas ligger det i sakens natur att makt måste hejdas av makt." Montesquieus klassiska tes från 1700-talet ligger till grund för en stor del av världens rättsstater. Men hur fungerar kontrollmakten i Sverige - rättar sig myndigheter och politiker efter den kritik som kommer från rikets högsta granskare: JO och JK?

Gäster i Veckans Juridik är:

Elisabet Fura - fd chefs-JO

Johan Hirschfeldt - fd justitiekansler

Jan Södergren - advokat 

Programledare är Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg.

Medverkande
Chefredaktör, Dagens Juridik
fd JK och hovrättspresident
fd chefs-JO

Senaste videor