Längd: 36 minuter 58 sekunder

"Lagstiftaren och domstolarna måste stärka medborgarnas rättsliga skydd mot media"

Veckans Juridik


Borde det införas en allmän åtalsplikt när människor förtalas i media? Borde skadestånden höjas för att avskräcka mediebolagen? Och hur påverkar internet de svenska grundlagsprinciper om tryckfrihet som tillkom redan på sjuttonhundratalet?

Gäster i Veckans Juridik: 

Hans-Gunnar Axberger - professor i konstitutionell rätt, Uppsala universitet

Sargon De Basso - advokat

Jeanette Gustafsdotter - jurist och VD på TU

Programledare är Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg.

Medverkande
Chefredaktör, Dagens Juridik
vd TU - Medier i Sverige

Senaste videor