Längd: 35 minuter 23 sekunder

Könskvotering till styrelser på väg att bli lag - en inskränkning av äganderätten?

Veckans Juridik


För tio år sedan lade juris doktor Catarina af Sandeberg fram ett lagförslag om könskvotering till bolagsstyrelser. Sedan följde tio år av debatt. För en månad sedan beslutade regeringen att skjuta skarpt och lagförslaget är nu ute på remiss.

Gäster hos Veckans Juridik:

Catarina af Sandeberg – juris doktor 
Claes Sandgren – professor i civilrätt, Stockholms universitet
Rolf Åbjörnsson – advokat

Programledare är Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg.

Medverkande
Chefredaktör, Dagens Juridik
Professor i civilrätt, Stockholms universitet

Senaste videor