Längd: 28 minuter 27 sekunder

Konkurrensen om juristjobben hårdnar – hur ser framtidens krav ut?

Veckans Juridik


Det går nästan sex sökande till varje utbildningsplats på juristprogrammet. Efterfrågan på jurister har länge varit skyhög men om bara några år förväntas konkurrensen om jobben hårdna. Var finns framtidens juristjobb – och vilka krav kommer att ställas på juristerna?

Gäster i Veckans Juridik är:

Jessika van der Sluijs – prodekan och utbildningsansvarig, Juridicum Stockholms universitet

Åsa Erlandsson – VD på Setterwalls advokatbyrå

Fredrik Nykvist – ordförande i Juridiska föreningen, Stockholms universitet

Programledare är Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg

Medverkande
Chefredaktör, Dagens Juridik
VD, Setterwalls Advokatbyrå
Prodekan, Juridicum, SU
Ordförande Juridiska föreningen SU

Senaste videor