Längd: 45 minuter 51 sekunder

Juridisk aktivism - att processa mot staten för att åstadkomma samhällsförändring

Veckans Juridik


Det handlar om juridisk aktivism – om organisationer som använder juridiken som ett verktyg för opinionsbildning och samhällsförändring. Deras jurister företräder enskilda människor och deras rättigheter i processer mot staten för att skapa prejudikat, opinion och förändring.

Gäster i Veckans Juridik är:

Clarence Crafoord - chef Centrum för rättvisa

Carl Göransson - chef Rättvis skatteprocess

John Stauffer - chefsjurist Civil Rights Defenders

Programledare är Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg.

Medverkande
Chefredaktör, Dagens Juridik
VD, Centrum för Rättvisa
Chef Rättvis skatteprocess
Chefsjurist Civil Rights Defenders

Senaste videor