Längd: 33 minuter 24 sekunder

Jämställdhet - Claes Borgström, Bodil Borison, Jonas Ebbesson

Veckans Juridik


Den kvinnliga majoriteten på juristutbildningarna och inom domar- och åklagarkårerna är inget jämställdhetsproblem – om inte klyftorna ökar ytterligare. Och vilka krav på politiskt samhälls-engagemang kommer framtidens jurister att möta när samhället blir alltmer "förrättsligat"?

58 procent av åklagarna är kvinnor, 57 procent av domarna är kvinnor och cirka 60 procent av dem som tar juristexamen är kvinnor. Däremot är bara 28 procent av advokaterna, ännu, kvinnor – även om 68 procent av de nyantagna advokaterna förra året var kvinnor.

När blir detta ett jämställdhetsproblem och vad beror det på? Hur påverkar det rättstillämpningen och allmänhetens syn på rättsväsendet – och slår siffrorna hål på det argument som ofta framförs i debatten om ett patriarkalt system dominerat av "gubbar".

Dessutom ställs frågan vilka krav som framtidens jurister möter när internationaliseringen ökar, politikerna lägger allt större makt i juristernas händer och samhället blir alltmer "förrättsligat" som, Jonas Ebbesson uttrycker saken. Ett större och bredare samhällsengagemang bland juristerna, är ett av de svar som ges i programmet.

I studion:

Bodil Borison, fd åklagare

Claes Borgström, advokat

Jonas Ebbesson, dekan, Juridicum SU

Medverkande
Chefredaktör, Dagens Juridik

Senaste videor