Längd: 33 minuter 15 sekunder

"Inför krav på prövningstillstånd i hovrätterna – även för brottmål"

Veckans Juridik


Hovrätten ändrar 56 procent av de domar i tvistemål som prövas där. Motsvarande siffra för brottmålen är 44 procent. Visar detta att systemet fungerar – eller bara att juridiken saknar matematisk precision? Samtidigt ställs krav från hovrätterna på att införa prövningstillstånd även i brottmål.

Gäster hos Veckans Juridik är:

Bengt Ivarsson, ordförande Advokatsamfundet

Emilia Lundberg, rådman Attunda tingsrätt

Fredrik Wersäll, hovrättspresident Svea hovrätt

Programledare är Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg

De undersökningar som hänvisas till i programmet finns här:

Undersökning av ändringsfrekvensen i brottmål

Svea hovrätts överprövning i tvistemål

Medverkande
Chefredaktör, Dagens Juridik

Senaste videor