Längd: 29 minuter 49 sekunder

Hemliga tvångsmedel - Mari Heidenborg, Johan Linander, Jens Holm

Veckans Juridik


"Vi är invaggade i tron att staten alltid är god" säger lagman Mari Heidenborg. Antalet beslut om hemliga tvångsmedel ökade på ett år från 5 524 till 7 643 stycken. I mindre än en tiondel av fallen åberopades dock resultatet som bevisning i domstol. Säkerhetspolisens statistik får vi inte ta del av och detsamma gäller buggning. Detta är ämnet i Veckans Juridik.

I studion:
Mari Heidenborg, Lagman Solna Tingsrätt
Johan Lindander, Centerpartiet, ledamot i justitieutskottet
Jens Holm, Vänsterpartiet, ledamot i justitieutskottet

Medverkande
Chefredaktör, Dagens Juridik

Senaste videor