Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Bakgrund och syfte (00:13 – 02:19)
Längd: 2 minuter 6 sekunder
Vilka lagar skrivs om? (02:19 – 03:03)
Längd: 44 sekunder
Vilka företag berörs av lagen? (03:03 – 04:16)
Längd: 1 minuter 13 sekunder
Riktlinjer och ramverk för rapporteringen (04:16 – 09:02)
Längd: 4 minuter 46 sekunder
Vad ska ingå i rapporten enligt lagkraven? (09:02 – 14:00)
Längd: 4 minuter 58 sekunder
Information om företagets affärsmodell (14:00 – 15:28)
Längd: 1 minuter 28 sekunder
Information om företagets policy i hållbarhetsfrågor, tillämpningen av policyn och resultatet av den (15:28 – 18:14)
Längd: 2 minuter 46 sekunder
Upprätta en riskanalys (18:14 – 21:12)
Längd: 2 minuter 58 sekunder
Nyckeltal relevanta för verksamheten (21:12 – 25:19)
Längd: 4 minuter 7 sekunder
Hur skall hållbarhetsrapporten publiceras? (25:19 – 29:21)
Längd: 4 minuter 2 sekunder
Mångfaldspolicy (29:21 – 37:34)
Längd: 8 minuter 13 sekunder
Vad händer om hållbarhetsrapporten inte upprättas i tid? (29:21 – 30:03)
Längd: 42 sekunder

Hållbarhetsrapportering del 5 - Hållbarhetsrapporten


I det här avsnittet om hållbarhetsrapportering pratar Malin Lindfors-Speace om vad hållbarhetsrapporten ska innehålla. Malin går igenom när, hur och vad som skall rapporteras.

I den här trailern om hållbarhetsrapportering pratar Malin Lindfors-Speace om vad hållbarhetsrapporten ska innehålla.

Medverkande
Partner och Senior Advisor, Ethos International

Blendow Lexnova Expertnyheter - Hållbarhet

Senaste videor