Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:13 – 00:38)
Längd: 25 sekunder
Allmänt om hållbarhetsrapporteringen (00:38 – 04:22)
Längd: 3 minuter 44 sekunder
Övergripande krav - vilka punkter skall tas upp i hållbarhetsrapporteringen (04:22 – 06:36)
Längd: 2 minuter 14 sekunder
Relationen mellan anti-korruption och de tre övriga områdena miljö, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter (06:36 – 08:24)
Längd: 1 minuter 48 sekunder
Varför ägnas just korruption så stor uppmärksamhet? (08:24 – 09:42)
Längd: 1 minuter 18 sekunder
Korruption är inte ett juridiskt begrepp i svensk rätt utan ett samlingsnamn för diverse brott (09:42 – 12:42)
Längd: 3 minuter 0 sekunder
Motverkande eller bekämpning av korruption samt allmänt om rapporteringen (12:42 – 21:50)
Längd: 9 minuter 8 sekunder
Konkreta huvudfrågor att behandla i rapporteringen; risker, hantering av risker, resultatet av policyn och resultatindikatorer (21:50 – 40:54)
Längd: 19 minuter 4 sekunder

Hållbarhetsrapportering del 4 - Anti-korruption


I det här avsnittet pratar Claes Sandgren om korruption och dess bekämpning.

I den här trailern pratar Claes Sandgren om korruption och dess bekämpning.

Medverkande
Professor i civilrätt, Stockholms universitet

Blendow Lexnova Expertnyheter - Hållbarhet

Senaste videor