Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:11 – 01:49)
Längd: 1 minuter 38 sekunder
Bakgrund till kraven på miljöinformation i hållbarhetsredovisningen (01:49 – 04:22)
Längd: 2 minuter 33 sekunder
Begreppet hållbarhet (04:22 – 06:56)
Längd: 2 minuter 34 sekunder
FN:s Global Compact (06:56 – 07:43)
Längd: 47 sekunder
Hållbarhetsreglerna införda i Årsredovisningslagen och bakgrunden till dessa regler (07:43 – 18:38)
Längd: 10 minuter 55 sekunder
Vad innehåller de nya kraven i hållbarhetsredovisningen? (18:38 – 37:34)
Längd: 18 minuter 56 sekunder
Rapporteringsramverk och andra källor som är behjälpliga vid upprättandet av hållbarhetsrapporten (37:34 – 50:26)
Längd: 12 minuter 52 sekunder
Sammanfattning (50:26 – 55:39)
Längd: 5 minuter 13 sekunder

Hållbarhetsrapportering del 3 - Miljö


I det här avsnittet pratar Per Molander och Joel Mårtensson om vilken miljöinformation som hållbarhetsredovisningen ska innehålla.

I den här trailern pratar Per Molander och Joel Mårtensson om vilken miljöinformation som hållbarhetsredovisningen ska innehålla.

Medverkande
Partner, Mannheimer Swartling
Partner, Mannheimer Swartling

Blendow Lexnova Expertnyheter - Hållbarhet

Senaste videor