Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

GDPR i offentlig sektor – regelefterlevnad för myndigheter


Ingen har väl lyckats undgå GDPR, men trots detta är vi många som fortfarande ställer oss frågande kring hur vi ska gå vidare. Vad är myndigheters nästa steg i GDPR-arbetet? Hur ser förhållandet till reglerna om offentlighet och sekretess ut?

Blendow Lexnova Webbinarium

Senaste videor