Detta är en trailer.

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Logga in Om tjänsten

GDPR: ett år senare


Den 25 maj 2018 trädde EU:s dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och ersatte den svenska personuppgiftslagen. Det innebar stora förändringar för alla som behandlar personuppgifter – vilket i princip alla företag gör på ett eller annat sätt.

I vår digitala kurs går Maria Lindegård Eiderholm igenom vad GDPR och svensk kompletteringslagstiftning har inneburit, de rapporter som Datainspektionen presenterat, de ärenden som Datainspektionen har arbetat med sedan GDPR trädde ikraft samt några av de administrativa sanktionsavgifter som utfärdats i Europa hittills.

Kursen ger dig praktisk information om vad GDPR innebär och ger dig den kunskap som behövs för att fortsätta ditt arbete externt samt internt med efterlevnaden av GDPR, kunskap om hur du ska hantera personuppgiftsincidenter samt ger dig praktiska råd om hur personuppgifter ska hanteras på webbplatser, sociala medier och för molntjänster.

Om du påbörjade ditt företags efterlevnad av GDPR ska du även i fortsättningen se till att GDPR-säkra framtida projekt och avtal!

Vill du veta mer om kursen? Klicka här!

Medverkande
Advokat och delägare

Allt om Juridik - E-Learning

Senaste videor