Video empty

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

Förhandling av lokalhyresavtal - så gör du


Ett otydligt eller ofullständigt hyresavtal kan bli mycket kostsamt för fastighetsägaren. Ändå är det inte ovanligt att hyresavtal innehåller villkor som är oförenliga med de tvingande reglerna i hyreslagen, vilket i värsta fall kan leda till långdragna och kostsamma skadeståndsprocesser.

Senaste videor