Längd: 33 minuter 39 sekunder

Få eller ingen sökande till majoriteten av Sveriges domartjänster - vad behöver göras?

Veckans Juridik


Majoriteten av de utlysta domartjänsterna i Sverige har tre eller färre sökande - ibland ingen. Hur påverkar det kvalitén på domarkåren och rättsstaten? Vad beror det på och vad behöver göras för att kunna locka fler kvalificerade jurister till domstolarna?

Gäster i Veckans Juridik är:

Gudrun Antemar – lagman i Stockholms tingsrätt och regeringens utredare

Anna Dyhre – jurist och expert inom employer branding

Anne Ramberg – generalsekreterare för Advokatsamfundet 

Programledare är dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg.

Medverkande
Chefredaktör, Dagens Juridik
Generalsekreterare, Advokatsamfundet
jurist och expert på employer branding
lagman Stockholms tingsrätt

Senaste videor