Längd: 27 minuter 46 sekunder

”Etnisk mångfald är en affärsjuridisk förutsättning för våra klienter idag”

Veckans Juridik


I takt med globaliseringen så blir spelplanen allt större för svenska affärer. Men det ställer helt nya krav – inte bara om språk och andra länders affärskultur utan också om deras juridik och rättsväsende. Är den svenska juristkåren rustad för detta? ”Etnisk mångfald är en förutsättning”, säger en av gästerna i Veckans Juridik.

Gäster i programmet är:

Shaniaz Hama Ali – biträdande jurist på Setterwalls advokatbyrå
Jonas Ebbesson – professor och dekan för Juridicum, Stockholms universitet
Mats Torstendahl – vice VD, SEB

Programledare är Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg.

Medverkande
Chefredaktör, Dagens Juridik

Senaste videor