Längd: 38 minuter 27 sekunder

”Domaren måste ta kommandot i rättssalen” – så ska rättsväsendet få kontroll över jättemålen

Veckans Juridik


Rättegångarna måste skräddarsys, rättens ordförande måste ta kommandot och åklagare och advokater måste ”sortera” sitt material bättre. Så ser medicinen ut för att de så kallade jättemålen inte ska få svämma över alla bräddar.

Gäster i Veckans Juridik är:

Thomas Häggström – överåklagare och chef för Utvecklingscentrum i Stockholm 

Niklas Wågnert – hovrättsråd och vice ordförande i Svea hovrätt 

Thomas Martinson – advokat

Programledare är Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg

Medverkande
Chefredaktör, Dagens Juridik
Överåklagare och chef för Utvecklingscentrum i Stockholm
Hovrättsråd och vice ordförande i Svea hovrätt

Senaste videor