Detta är en trailer. Beställ här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Beställ kurs Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:00:01 – 00:02:44)
Längd: 2 minuter 43 sekunder
Entreprenadformer (00:02:44 – 00:14:43)
Längd: 11 minuter 59 sekunder
- Totalentreprenad - ABT 06 (00:02:58 – 00:03:52)
Längd: 54 sekunder
- Generalentreprenad/Utförandeentreprenad - AB 04 (00:03:52 – 00:05:20)
Längd: 1 minuter 28 sekunder
- Ansvar för uppgifter (00:05:20 – 00:10:18)
Längd: 4 minuter 58 sekunder
- Delad entreprenad (00:10:18 – 00:11:50)
Längd: 1 minuter 32 sekunder
- Beställarstyrd totalentreprenad (00:11:50 – 00:14:43)
Längd: 2 minuter 53 sekunder
Entreprenadavtal (00:14:43 – 00:20:14)
Längd: 5 minuter 31 sekunder
Regleringen (00:20:14 – 00:31:27)
Längd: 11 minuter 13 sekunder
- Dispositiv rätt/tvingande rätt (00:20:46 – 00:22:38)
Längd: 1 minuter 52 sekunder
- Avtalslagen (00:22:38 – 00:23:20)
Längd: 42 sekunder
- Köplagen (00:23:20 – 00:25:36)
Längd: 2 minuter 16 sekunder
- Konsumenttjänstlagen (00:25:36 – 00:26:40)
Längd: 1 minuter 4 sekunder
- Kommersiella entreprenader (00:26:40 – 00:27:15)
Längd: 35 sekunder
- Avtalsrättsliga huvudprinciper (00:27:15 – 00:31:27)
Längd: 4 minuter 12 sekunder
Standardavtal (00:31:27 – 00:42:32)
Längd: 11 minuter 5 sekunder
- Konsumententreprenader (00:33:48 – 00:35:23)
Längd: 1 minuter 35 sekunder
- Kommersiella entreprenader (00:35:23 – 00:37:07)
Längd: 1 minuter 44 sekunder
- AMA AF 12 (00:37:07 – 00:42:32)
Längd: 5 minuter 25 sekunder
AB 04 - ABT 06 (00:42:32 – 00:56:22)
Längd: 13 minuter 50 sekunder
- Likheter (00:43:06 – 00:46:12)
Längd: 3 minuter 6 sekunder
- Skillnader (00:46:12 – 00:48:02)
Längd: 1 minuter 50 sekunder
- Avtalens uppbyggnad (00:48:02 – 00:56:22)
Längd: 8 minuter 20 sekunder
Centrala begrepp (00:56:22 – 01:17:07)
Längd: 20 minuter 45 sekunder
- Totalentreprenad/utförandeentreprenad (00:58:08 – 00:58:25)
Längd: 17 sekunder
- Arbete (00:58:25 – 01:00:47)
Längd: 2 minuter 22 sekunder
- Arbetsområde (01:00:47 – 01:02:03)
Längd: 1 minuter 16 sekunder
- Aktörer (01:02:07 – 01:09:14)
Längd: 7 minuter 7 sekunder
- Handlingar (01:09:14 – 01:09:50)
Längd: 36 sekunder
- Tid (01:09:50 – 01:11:05)
Längd: 1 minuter 15 sekunder
- Summa (01:11:05 – 01:11:30)
Längd: 25 sekunder
- Funktion (01:11:30 – 01:17:07)
Längd: 5 minuter 37 sekunder
Omfattningen (01:17:07 – 01:32:50)
Längd: 15 minuter 43 sekunder
- ÄTA-arbeten (01:20:50 – 01:22:50)
Längd: 2 minuter 0 sekunder
- Rangordningsregeln (01:22:50 – 01:24:28)
Längd: 1 minuter 38 sekunder
- Ansvar för uppgifter (01:24:28 – 01:27:15)
Längd: 2 minuter 47 sekunder
- Förutsättningar (01:27:15 – 01:32:17)
Längd: 5 minuter 2 sekunder
- Tillstånd (01:32:17 – 01:32:50)
Längd: 33 sekunder
Entreprenadens genomförande (01:32:50 – 01:59:32)
Längd: 26 minuter 42 sekunder
- Utförande (01:33:07 – 01:36:40)
Längd: 3 minuter 33 sekunder
- Kvalitets- och miljöarbete (01:36:40 – 01:37:28)
Längd: 48 sekunder
- Frivilliga ÄTA-arbeten (01:37:28 – 01:39:07)
Längd: 1 minuter 39 sekunder
- Likställda ÄTA-arbeten (01:39:07 – 01:44:15)
Längd: 5 minuter 8 sekunder
- ÄTA enligt ABT (01:44:15 – 01:46:05)
Längd: 1 minuter 50 sekunder
- Underrättelseskyldighet (01:46:05 – 01:48:13)
Längd: 2 minuter 8 sekunder
- Organisation AB/ABT (01:48:13 – 01:50:45)
Längd: 2 minuter 32 sekunder
- Byggmöten/projekteringsmöten (01:50:45 – 01:56:24)
Längd: 5 minuter 39 sekunder
- Samordningsansvar (01:56:24 – 01:57:50)
Längd: 1 minuter 26 sekunder
- Dagbok (01:57:50 – 01:59:32)
Längd: 1 minuter 42 sekunder
Tider (01:59:32 – 02:18:40)
Längd: 19 minuter 8 sekunder
- Tidsplan (01:59:56 – 02:00:38)
Längd: 42 sekunder
- Kontraktstid (02:00:38 – 02:01:53)
Längd: 1 minuter 15 sekunder
- Entreprenadtid (02:01:53 – 02:02:57)
Längd: 1 minuter 4 sekunder
- Hinder och förseningar (02:02:57 – 02:14:43)
Längd: 11 minuter 46 sekunder
- Forceringar (02:14:43 – 02:16:56)
Längd: 2 minuter 13 sekunder
- Garantitid (02:16:56 – 02:18:10)
Längd: 1 minuter 14 sekunder
- Ansvarstid (02:18:10 – 02:18:40)
Längd: 30 sekunder
Ansvar för avhjälpande (02:18:40 – 02:34:09)
Längd: 15 minuter 29 sekunder
- Ansvar under entreprenadtiden (02:19:30 – 02:22:22)
Längd: 2 minuter 52 sekunder
- Ansvar under garantitiden (02:22:22 – 02:23:48)
Längd: 1 minuter 26 sekunder
- Ansvar efter garantitiden (02:23:48 – 02:28:44)
Längd: 4 minuter 56 sekunder
- Avhjälpande (02:28:44 – 02:34:10)
Längd: 5 minuter 26 sekunder
Ekonomi (02:34:10 – 02:53:21)
Längd: 19 minuter 11 sekunder
- Fast pris (02:34:33 – 02:36:11)
Längd: 1 minuter 38 sekunder
- Löpande räkning (02:36:11 – 02:36:44)
Längd: 33 sekunder
- Entreprenörsarvoden (02:36:44 – 02:38:05)
Längd: 1 minuter 21 sekunder
- Ersättning (02:38:05 – 02:41:33)
Längd: 3 minuter 28 sekunder
- Prissättning av ÄTA-arbeten (02:41:33 – 02:45:29)
Längd: 3 minuter 56 sekunder
- Incitamentsmodeller (02:45:29 – 02:46:39)
Längd: 1 minuter 10 sekunder
- Riktkostnad (02:46:39 – 02:49:14)
Längd: 2 minuter 35 sekunder
- Betalning (02:49:14 – 02:53:21)
Längd: 4 minuter 7 sekunder
Besiktning (02:53:21 – 03:04:40)
Längd: 11 minuter 19 sekunder
- Förbesiktning (02:53:52 – 02:55:05)
Längd: 1 minuter 13 sekunder
- Slutbesiktning (02:55:05 – 02:57:10)
Längd: 2 minuter 5 sekunder
- Garantibesiktning (02:57:10 – 02:58:11)
Längd: 1 minuter 1 sekunder
- Särskild besiktning (02:58:11 – 02:59:18)
Längd: 1 minuter 7 sekunder
- Efterbesiktning (02:59:18 – 03:04:40)
Längd: 5 minuter 22 sekunder
Hävning (03:04:40 – 03:14:40)
Längd: 10 minuter 0 sekunder
- Beställarens hävningsrätt (03:05:16 – 03:08:42)
Längd: 3 minuter 26 sekunder
- Entreprenörens hävningsrätt (03:08:42 – 03:11:18)
Längd: 2 minuter 36 sekunder
- Entreprenörens rätt att avbryta (03:11:18 – 03:14:40)
Längd: 3 minuter 22 sekunder
Tvistelösning (03:14:40 – 03:21:19)
Längd: 6 minuter 39 sekunder
- Rättsliga förfaranden (03:15:00 – 03:18:56)
Längd: 3 minuter 56 sekunder
- Förenklad tvistelösning (03:18:56 – 03:21:19)
Längd: 2 minuter 23 sekunder
Summering, tips och trix (03:21:19 – 03:24:29)
Längd: 3 minuter 10 sekunder

Bygg & Entreprenad: Grund


Inom entreprenadbranschen har juridiken en speciell ställning, då hela branschen har gemensamma standardavtal utformade för att fungera på många olika situationer. Men visste du att det är så mycket mer som tillämpas? Avtalslagen och köplagen är två exempel på lagar som används ofta. Just detta och mycket mer kommer vi att gå igenom i Bygg & Entreprenad: Grund, en digital kurs skräddarsydd för entreprenadbranschen.

Pris - 7900:-/exkl. moms.

Klicka här för att beställa!

När du beställer får du ett konto för vår webbTV-tjänst BG Play där du kan gå den digitala kursen - så många gånger du vill. BG Play är enkelt, snabbt och fungerar överallt, på din smartphone, surfplatta och dator. 

Efter beställning kontaktar vi dig och ger dig tillgång till kursen. Efter du fått inloggning till kursen har du obegränsad tillgång till kursmaterialet i 12 månader.

Har du frågor? Kontakta oss på info@alltomjuridik.se eller ring oss på 08 579 366 00.

Medverkande
Advokat, delägare

Senaste videor