Video empty

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in

Bevisupptagning, del 3


Att övertyga domaren 2: Bevisupptagning

Del 3:

Part- och vittnesförhör


Parts- och
vittnesförhör

Förhörets tre
faser


Värdering av
utsaga

Sammanfattning

Medverkande
Expert inom processrätt

Senaste videor