Video empty

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

Bevisupptagning, del 3


Att övertyga domaren 2: Bevisupptagning

Del 3:

Part- och vittnesförhör


Parts- och
vittnesförhör

Förhörets tre
faser


Värdering av
utsaga

Sammanfattning

Medverkande
Expert inom processrätt

BG Institute e-Learning

Senaste videor