Video empty

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Prova här! Logga in

Bevisupptagning, del 2


Att övertyga domaren 2: Bevisupptagning

Del 2:

Skriftlig bevisning och
sakkunnigbevisning

Lagregler

Skriftlig
bevisning

Den
sakkunniges roll

Bevisvärdering

Medverkande
Expert inom processrätt

Senaste videor