Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in

Arbetsgivarens ansvar vid trakasserier – åtgärder och förebyggande arbete


I ljuset av den intensiva debatt i media kring sexuella trakasserier finns det anledning att lyfta reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete.
Vad är sexuella trakasserier och vad är du som arbetsgivare skyldig att göra för att förebygga och åtgärda? Jonas Wiberg går här igenom det gällande regelverket i Sverige och hur man på ett praktiskt sätt kan, på ett företag, en organisation eller myndighet, jobba förebyggande för att få ner riskerna och förekomsterna av kränkande särbehandling.

Medverkande

Blendow Lexnova Expertnyheter - #metoo

Senaste videor