Längd: 33 minuter 45 sekunder

Anklagelser om och våld och sexövergrepp blir vanligare i vårdnadstvister

Veckans Juridik


På tio år har vårdnadstvisterna fördubblats i Sverige och det blir allt vanligare att anklagelser om våld och sexuella övergrepp förs in i processerna. Vilka beviskrav ska tillämpas – och hur ska domstolarna vikta den anklagade förälderns rättssäkerhet mot risken för att barnet de facto utsätts för våld eller övergrepp?

Gäster i Veckans Juridik är:

Anna Kaldal – docent vid Juridicum, Stockholms universitet

Anne Kuttenkeuler – hovrättsråd,  Svea hovrätt

Jessica Sandberg – advokat

Programledare är Dagens Juridiks chefredaktör Stefan Wahlberg

Medverkande
Chefredaktör, Dagens Juridik
Hovrättsråd, Svea hovrätt
Docent, Juridicum, SU

Senaste videor