Detta är en trailer. Beställ här!

Du måste ha en prenumeration för att kunna se denna video.

Beställ kurs Logga in Om tjänsten
Introduktion (00:01 – 00:41)
Längd: 40 sekunder
Vad är de så kallade 3:12-reglerna? (00:41 – 01:17)
Längd: 36 sekunder
Varför har vi de så kallade 3:12-reglerna? (01:17 – 02:46)
Längd: 1 minuter 29 sekunder
Vilka gäller 3:12-reglerna för? (02:46 – 08:16)
Längd: 5 minuter 30 sekunder
När slår reglerna till? (08:16 – 11:56)
Längd: 3 minuter 40 sekunder
Gränsbelopp (11:56 – 15:22)
Längd: 3 minuter 26 sekunder
Beloppgränser för kapitalvinst (15:22 – 17:20)
Längd: 1 minuter 58 sekunder
Förutsättningar för lönebaserat utrymme (17:20 – 19:17)
Längd: 1 minuter 57 sekunder
Exempel på beräkningar av det lönebaserade utrymmet (19:17 – 23:12)
Längd: 3 minuter 55 sekunder
Sammanfattning av de nuvarande 3:12-reglerna (23:12 – 26:52)
Längd: 3 minuter 40 sekunder
Ändringsförslaget från Finansdepartementet (26:52 – 29:32)
Längd: 2 minuter 40 sekunder
Skattesatser för utdelning (29:32 – 30:44)
Längd: 1 minuter 12 sekunder
Skattesatser för kapitalvinst (30:44 – 31:52)
Längd: 1 minuter 8 sekunder
Beräkning av det lönebaserade utrymmet (31:52 – 34:22)
Längd: 2 minuter 30 sekunder
Exempel på beräkningar av det lönebaserade utrymmet (34:22 – 37:10)
Längd: 2 minuter 48 sekunder
Vad händer med förslaget nu? (37:10 – 40:23)
Längd: 3 minuter 13 sekunder

3:12-reglerna


I denna E-Learningskurs går Mats Andersson, advokat på Clear Blue Water Advokat AB, igenom skattereglerna för fåmansföretagare – även de så kallade 3:12-reglerna - och de förslag till ändringar som presenterats av Finansdepartementet och som snart kan vara verklighet. Mats går också igenom flera exempel på vad de föreslagna förändringarna kommer innebära jämfört med de nuvarande reglerna. 3:12-reglerna kan vara snåriga, men av skattemässiga skäl är det av stort värde för dig som företagare att hålla reda på dem.

Pris - 4900:-

Önskar du beställa kursen? Klicka här för att komma till vårt beställningsformulär. 

När du beställer får du ett konto för vår webbTV-tjänst BG Play där du kan gå den digitala kursen - så många gånger du vill. BG Play är enkelt, snabbt och fungerar överallt, på din smartphone, surfplatta och dator. 

Efter beställning kontaktar vi dig inom en arbetsdag och ger dig tillgång till kursen. Du har tillgång till kursen i 12 månader.

Medverkande

Senaste videor