Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:38)
Längd: 38 sekunder
Nya basbelopp för 2020 (00:38 – 02:45)
Längd: 2 minuter 7 sekunder
Lagförslag om nya företagsbotsregler (02:45 – 06:20)
Längd: 3 minuter 35 sekunder
Tillämpningsområdet för företagsbot (06:20 – 12:05)
Längd: 5 minuter 45 sekunder
Förutsättningar för utdömande av företagsbot (12:05 – 17:39)
Längd: 5 minuter 34 sekunder
Företagsbotens storlek (17:39 – 24:13)
Längd: 6 minuter 34 sekunder
Förslag om koordineringsinsatser för sjukskrivna (24:13 – 28:28)
Längd: 4 minuter 15 sekunder
Kommande förslag om utvecklingstid (28:28 – 33:25)
Längd: 4 minuter 57 sekunder
Modernisering av föräldraförsäkringen (33:25 – 36:41)
Längd: 3 minuter 16 sekunder
Arbetsmarknadspolitiska förslag i budgetpropositionen (36:41 – 41:48)
Längd: 5 minuter 7 sekunder
Vållande till annans död – medmänniskoansvar (41:48 – 47:05)
Längd: 5 minuter 17 sekunder

2019:8 Vållande till annans död - medmänniskoansvar


Efter en tragisk arbetsolycka på Scania i Södertälje dömdes en arbetstagare för vållande till annan död. Tingsrättsdomen är intressant då den innefattar viktiga principfrågor inom arbetsmiljö och straffrätt. Tommy Iseskog går pedagogiskt igenom ansvarsfördelning mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vidare ett lagförslag om nya företagsbotsregler och förutsättningarna för utdömande av företagsbot och företagsbotens storlek, numera maximalt 500 miljoner.

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor