Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:04)
Längd: 1 minuter 4 sekunder
Bakgrund kring ombudskostnaderna i skattemål (01:04 – 09:55)
Längd: 8 minuter 51 sekunder
HFD 2019 ref 16 (09:55 – 44:35)
Längd: 34 minuter 40 sekunder
HFD:s dom meddelad 19 juni 2019. Mål nr 1913-18. (44:35 – 51:36)
Längd: 7 minuter 1 sekunder

2019:7 Två nya domar om skälig ersättning för ombuden i skattemål


Börje Leidhammar analyserar två mycket utförliga domar från Högsta förvaltningsdomstolen om tillämpningen och tolkningen av bestämmelserna för ombudsersättning i skattemål. Domarna kommer få stor betydelse i den fortsatta rättstillämpningen på skatteområdet. Ett intressant och viktigt avsnitt för dig som processar i skattemål.

Medverkande
Advokat och adj. professor

Blendow Lexnova Expertnyheter - Skatterätt

Senaste videor