Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:08)
Längd: 1 minuter 8 sekunder
Genomgång av skillnaderna mellan aktiebolagslagen och lagen om ekonomiska föreningar (01:08 – 19:06)
Längd: 17 minuter 58 sekunder
Byggmästarbildade bostadsrättsföreningar (19:06 – 30:03)
Längd: 10 minuter 57 sekunder

2019:7 Riskerna med byggmästarbildade bostadsrättsföreningar


Avsnittet inleds med en genomgång av skillnaderna mellan aktiebolagslagen och den relativt nya lagen om ekonomiska föreningar. Erik Nerep tar därefter upp den speciella frågan om byggmästarbildade bostadsrättsföreningar. En diskussion förs utifrån ett avgörande från Högsta domstolen där ett byggbolag och bostadsrättsföreningens styrelse bestod av samma personer. Intressanta frågeställningar om skadeståndsansvar, jäv och samtyckesprincipen. Avslutningsvis tittar Nerep på om försäljningen på kredit från byggbolaget till bostadsrättsföreningen och risken för att låneförbudet i aktiebolagslagens 21 kapitlet 1§ kan aktualiseras.

Medverkande
Professor, Center for Business Law

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor