Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 02:08)
Längd: 2 minuter 8 sekunder
Brottet – den rättsliga regleringen (02:08 – 03:20)
Längd: 1 minuter 12 sekunder
Farebrott (03:20 – 06:35)
Längd: 3 minuter 15 sekunder
Praxis (06:35 – 11:43)
Längd: 5 minuter 8 sekunder
HD:s dom den 11 juni 2019 i mål nr B 6195-18 (11:43 – 19:15)
Längd: 7 minuter 32 sekunder
Slutsatser (19:15 – 20:27)
Längd: 1 minuter 12 sekunder

2019:7 Ny HD-dom om gränsdragningen mellan mordbrand och grov mordbrand


Gränsdragningen mellan mordbrand och grov mordbrand har länge varit oklar i Sverige I ett färskt avgörande från Högsta domstolen klargör man såväl gradindelningen som straffvärdebedömningen om vad som ska anses vara grov mordbrand och vad som är att hänföra till mordbrand av normalgraden.Domen kan även bli vägledande i andra fall där det handlar om farebrott.

Medverkande

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor