Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 02:43)
Längd: 2 minuter 43 sekunder
Bakgrunden till regleringen om otillåtna avfallstransporter. (02:43 – 13:27)
Längd: 10 minuter 44 sekunder
Straffskärpningar (13:27 – 17:29)
Längd: 4 minuter 2 sekunder
Otillåten avfallstransport - fullbordanspunkten tidigarelagd (17:29 – 28:19)
Längd: 10 minuter 50 sekunder
Fler gärningspersoner (28:19 – 31:33)
Längd: 3 minuter 14 sekunder
Frihet från ansvar (31:33 – 32:53)
Längd: 1 minuter 20 sekunder
Oaktsamhet (32:53 – 34:43)
Längd: 1 minuter 50 sekunder
Grovt brott (34:43 – 36:47)
Längd: 2 minuter 4 sekunder
Ringa fall (36:47 – 38:04)
Längd: 1 minuter 17 sekunder
Transit (38:04 – 39:14)
Längd: 1 minuter 10 sekunder
Brottskonkurrens (39:14 – 40:13)
Längd: 59 sekunder
Straffansvar för förhandsanmälningar och godkännanden som grundar sig på oriktiga uppgifter (40:13 – 42:19)
Längd: 2 minuter 6 sekunder
Bestämmelsen om försvårande av miljökontroll omfattar numera även otillåtna avfallstransporter (42:19 – 44:05)
Längd: 1 minuter 46 sekunder
Brottskonkurrens del II (44:05 – 47:25)
Längd: 3 minuter 20 sekunder
Ytterligare rättsverkan på grund av brott (47:25 – 53:59)
Längd: 6 minuter 34 sekunder

2019:7 Illegala avfallstransporter - nya och skärpta regler


Nya straffrättsliga regler om otillåten avfallstransport trädde i kraft den 1 augusti i år. Reglerna om straff för otillåtna avfallstransporter återfinns i miljöbalken och reglerna har skärpts. Stefan Rubenson ger en grundlig genomgång av de nya reglerna och innehållet i propositionen ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter.

Medverkande
Tidigare chef för rättsenheten på miljödepartementet

Blendow Lexnova Expertnyheter - Miljörätt

Senaste videor