Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:59)
Längd: 1 minuter 59 sekunder
Innebörden och upprättandet av en framtidsfullmakt (01:59 – 15:22)
Längd: 13 minuter 23 sekunder
Hur en framtidsfullmakt träder i kraft (15:22 – 29:35)
Längd: 14 minuter 13 sekunder
Hur står sig en framtidsfullmakt i förhållande till andra fullmakter? (29:35 – 33:38)
Längd: 4 minuter 3 sekunder
Fullmakts giltighet efter fullmaktsgivarens död (33:38 – 39:23)
Längd: 5 minuter 45 sekunder
Avslutande ord (39:23 – 42:01)
Längd: 2 minuter 38 sekunder

2019:7 Framtidsfullmakter


Framtidsfullmakterna blir till antalet allt fler men det finns fortfarande inte någon praxis på området. Fredric Renström går igenom lagstiftningen och vad som är viktigt att tänka på. Han ger praktiska tips samt pekar på situationer där man som rådgivare bör vara extra noggrann vid upprättandet av framtidsfullmakter.

Medverkande
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor