Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:37)
Längd: 37 sekunder
Nya LAS-åldersregler (00:37 – 04:34)
Längd: 3 minuter 57 sekunder
Avslutande av anställning vid uppnådd LAS-ålder (04:34 – 10:05)
Längd: 5 minuter 31 sekunder
Tidsbegränsad anställning efter uppnådd LAS-ålder (10:05 – 17:28)
Längd: 7 minuter 23 sekunder
Nya stridsåtgärdsregler (17:28 – 25:29)
Längd: 8 minuter 1 sekunder
Arbetsgivaravgifter för unga (25:29 – 27:09)
Längd: 1 minuter 40 sekunder
Utredningsförslag om arbetsresor (27:09 – 29:57)
Längd: 2 minuter 48 sekunder
Registrering av daglig arbetstid - C–55/18 från EU-domstolen (29:57 – 34:41)
Längd: 4 minuter 44 sekunder
Avskedande vid tillgreppsbrott - AD 2019 nr 35 (34:41 – 37:31)
Längd: 2 minuter 50 sekunder
Avskedande eller uppsägning av personliga skäl - AD 2019 nr 38 (37:31 – 43:44)
Längd: 6 minuter 13 sekunder
Uppsägning vid olämpligt uppträdande utanför jobbet - AD 2019 nr 39 (43:44 – 49:06)
Längd: 5 minuter 22 sekunder

2019:7 Avskedande och uppsägning på grund av stöld, dataslagning och en olämplig kärleksrelation


Tre nya intressanta domar från AD analyseras avslutade anställningar på grund av stöld, slagningar i en känslig databas samt en kriminell sambo. Vidare går Iseskog noggrant igenom de nya LAS-åldersreglerna och vad arbetsgivare bör tänka på vid avslutande av anställning vid uppnådd LAS-ålder och tidsbegränsad anställning efter uppnådd LAS-ålder. Avslutningsvis en intressant EU-dom om registrering av daglig arbetstid, som bör leda till en svensk författningsändring i arbetstidslagen.

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor