Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:45)
Längd: 1 minuter 45 sekunder
Genomgång av redovisningsbestämmelserna i Äktenskapsbalken (01:45 – 39:04)
Längd: 37 minuter 19 sekunder
Nyttjanderättsersättning (39:04 – 41:57)
Längd: 2 minuter 53 sekunder
Avslutande ord (41:57 – 45:49)
Längd: 3 minuter 52 sekunder

2019:6 Redovisningsskyldigheten i äktenskapsbalken


Redovisningsskyldigheten är en komplicerad fråga och viktig för dig som rådgivare. Vad innnebär redovisningsskyldigheten om man byter, säljer eller förbättrar egendom? Vad bör man tänka på om en make är ägare av ett företag? Hur långt sträcker sig redovisningsskyldigheten för utdelningen på en aktieportfölj? Fredric Renström går igenom bestämmelserna och för intressanta resonemang kring ett antal praktiska frågeställningar.

Medverkande
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå

Blendow Lexnova Expertnyheter - Ekonomisk familjerätt

Senaste videor