Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:35)
Längd: 35 sekunder
Art- och områdesskydd, inklusive riksintressen (00:35 – 10:15)
Längd: 9 minuter 40 sekunder
Verksamhetsutövarbegreppet (10:15 – 23:08)
Längd: 12 minuter 53 sekunder
Föroreningar (23:08 – 29:55)
Längd: 6 minuter 47 sekunder
Talerätt (29:55 – 39:45)
Längd: 9 minuter 50 sekunder
Villkor och försiktighetsmått (39:45 – 46:10)
Längd: 6 minuter 25 sekunder
Vattenverksamhet (46:10 – 48:52)
Längd: 2 minuter 42 sekunder

2019:6 Praxis från MÖD första halvåret 2019


Joel Mårtensson summerar, kommenterar och analyserar praxisutveckling från Mark- och miljööverdomstolen under det första halvåret 2019. Tre extra intressanta avgöranden är mål om; avvägningen mellan olika riksintressen, frågan om huruvida enskilda är berättigade att åberopa tredjemansintressen och vilka omständigheter ska beaktas vid fördelningen av ansvaret verksamhetsutövare emellan.

Medverkande
Partner, Mannheimer Swartling

Blendow Lexnova Expertnyheter - Miljörätt

Senaste videor