Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:54)
Längd: 1 minuter 54 sekunder
Giltig ursäkt (01:54 – 10:44)
Längd: 8 minuter 50 sekunder
Rättsfallet (10:44 – 21:20)
Längd: 10 minuter 36 sekunder
Stupstocksförelägganden (21:20 – 23:13)
Längd: 1 minuter 53 sekunder
Att använda alla juridiska möjligheter (23:13 – 28:13)
Längd: 5 minuter 0 sekunder

2019:6 Nytt HD-avgörande om processuell preklusion


Avgörandet i Högsta domstolen öppnar för att grunder och bevis kan åberopas på ett sent stadium i rättegången. Magnus Widebeck analyserar gränserna för "giltig ursäkt", som nu kanske har töjts ut lite.

Medverkande

Senaste videor