Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 01:55)
Längd: 1 minuter 55 sekunder
Hävning och uppsägning (01:55 – 13:00)
Längd: 11 minuter 5 sekunder
Prisavdrag i långvariga avtalsrelationer (13:00 – 19:58)
Längd: 6 minuter 58 sekunder
Väsentlighetsbedömningen (19:58 – 26:37)
Längd: 6 minuter 39 sekunder
Sammanfattning (26:37 – 27:41)
Längd: 1 minuter 4 sekunder

2019:6 Ny HD-dom med viktig vägledning om uppsägning och hävning av avtal


Nytt avgörande från Högsta domstolen rörande lokalhyresrätt. Christina Ramberg fokuserar dock på domens betydelse för den allmänna avtalsrätten. Avgörandet innehåller viktig vägledning beträffande alla kommersiella avtal, särskilt långvariga avtal. Christina Ramberg redogör för vikten av att använda rätt terminologi och reder ut begreppen uppsägning och hävning. Vidare går vi igenom kriterierna för beräkning av prisavdrag i långvariga relationer. Avslutningsvis en grundlig genomgång av väsentlighetskravet för hävning.

Medverkande
Professor i civilrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter - Affärsjuridik

Senaste videor