Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 00:32)
Längd: 32 sekunder
Utredningsförslag om nya utstationeringsregler (00:32 – 09:07)
Längd: 8 minuter 35 sekunder
Förslag om nya regler för uttag av pension (09:07 – 12:22)
Längd: 3 minuter 15 sekunder
Riktåldern för pension (12:22 – 18:22)
Längd: 6 minuter 0 sekunder
Lagrådsremiss om företagsbot (18:22 – 26:39)
Längd: 8 minuter 17 sekunder
EU:s visselblåsardirektiv (26:39 – 30:49)
Längd: 4 minuter 10 sekunder
Svensk utredning om genomförande av visselblåsardirektivet (30:49 – 33:12)
Längd: 2 minuter 23 sekunder
Uppdrag att reformera Arbetsförmedlingen (33:12 – 34:19)
Längd: 1 minuter 7 sekunder
Avskedande vid olämpligt uppträdande (34:19 – 38:55)
Längd: 4 minuter 36 sekunder
Uppsägning vid olämpligt uppträdande (38:55 – 42:38)
Längd: 3 minuter 43 sekunder
Övergång av verksamhet vid företagsrekonstruktion (42:38 – 47:09)
Längd: 4 minuter 31 sekunder

2019:6 Ny AD dom om avskedande och uppsägning vid olämpligt uppträdande


Ett nytt viktigt avgörande från AD om avskedande och uppsägning vid olämpligt uppträdande. Här klargörs både hur begreppet laglig grund och begreppet saklig grund fungerar. Domen beskriver väl hur arbetsgivare ska hantera denna typ av frågor. Vidare berörs förslag från regeringen om bland annat nya regler för uttag av pension, lagrådsremiss om företagsbot och nya utstationeringsregler. Avslutningsvis en EU-dom om övergång av verksamhet vid företagsrekonstruktion.

Medverkande
Expert inom arbetsrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter – Arbetsrätt

Senaste videor