Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 03:28)
Längd: 3 minuter 28 sekunder
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler (03:28 – 15:05)
Längd: 11 minuter 37 sekunder
Betydelsen av tillsynsreglerna (15:05 – 18:38)
Längd: 3 minuter 33 sekunder
Efterbehandling 10 kap i miljöbalken (18:38 – 24:38)
Längd: 6 minuter 0 sekunder
Materiella bestämmelser i 10 kap miljöbalken (24:38 – 28:10)
Längd: 3 minuter 32 sekunder
Vem är i första hand ansvarig verksamhetsutövare (28:10 – 49:47)
Längd: 21 minuter 37 sekunder
Förvaringsfallet (49:47 – 53:46)
Längd: 3 minuter 59 sekunder
Det subsidiära fastighetsägaransvaret (53:46 – 58:50)
Längd: 5 minuter 4 sekunder
Avslutande ord (58:50 – 59:35)
Längd: 45 sekunder

2019:6 Miljöbalkens efterbehandlingsansvar


Reglerna om efterbehandling har stor betydelse och aktualiseras i samband med transaktioner av företag som bedriver eller har bedrivit förorenande verksamhet. Ansvaret är långtgående och kostsamt. Ofta försöker man i överlåtelseavtalen reglera dessa frågor, men vad som står i avtalet hindrar inte utomstående – t.ex. den kommunala eller statliga tillsynsmyndigheten – från att ställa krav på valfri part.

Medverkande
Advokat & Delägare

Blendow Lexnova Expertnyheter - Fastighetsrätt

Senaste videor