Detta är en trailer. Beställ detta avsnitt

Denna e-föreläsning är en del av vårt premiuminnehåll.

Beställ detta avsnitt Logga in
Inledning (00:00 – 02:45)
Längd: 2 minuter 45 sekunder
Tidigare betänkanden m.m. (02:45 – 10:48)
Längd: 8 minuter 3 sekunder
NJA 2009 s. 599 ”Bilsprängarmålet” (10:48 – 15:03)
Längd: 4 minuter 15 sekunder
Några sammanfattande argument för ett införande (15:03 – 17:41)
Längd: 2 minuter 38 sekunder
Några argument mot ett införande (17:41 – 23:10)
Längd: 5 minuter 29 sekunder
Utifrån de olika argumenten finns det några som är särskilt viktiga för den nya utredningen att klargöra (23:10 – 31:13)
Längd: 8 minuter 3 sekunder
Avslutande synpunkter (31:13 – 32:23)
Längd: 1 minuter 10 sekunder

2019:6 Fördelar och nackdelar med kronvittnen?


Riksdagen röstade i april om att utreda ett system med kronvittnen. Vad talar egentligen för respektive mot att tillåta kronvittnen? Är det nu dags att också Sverige, likt flera andra stater, inför ett sådant system? Jack Ågren ringar in huvudargumenten för respektive mot ett införande och reflekterar över att det finns en hel del oklarheter som måste redas ut.

Medverkande
Docent i straffrätt

Blendow Lexnova Expertnyheter - Straffrätt

Senaste videor